A T PRO

จำหน่ายสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น, Temperature and Humidity Data Logger เป็นต้น

ให้บริการจัดหาหรือเทียบรุ่น สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ตกรุ่น เลิกผลิต หรือ หายาก

ให้บริการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรต่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม

ให้บริการออกแบบประกอบตู้ควบคุมเครื่องจักร โปรแกรม PLC ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ให้บริการซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น  Inverter, Servo Drive, Oven Controller เป็นต้น

ติดต่อ มือถือ : 081-916-7954 

Email : [email protected]

 http://www.atnine.com/

http://www.atproengineer.com/

จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง, ยินดีรับตัวแทนจำหน่าย, รับสมัคร พนักงานขายประจำ OFFICE, รับสมัคร ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคทรอนิคส์